Loading video file...
S2S menawarkan:
Bagi Jurulatih:
 • pustaka video penuh dengan skil dan latihan bola sepak.
 • sediakan sesi latihan, musim dan pelan pembangunana
 • pengurusan perlawanan
 • sistem komunikasi
 • laporan dan statistik bagi pasukan dan pemain
 • alat reka bentuk untuk membuat latihan sendiri
 • informasi kepada ibubapa
Bagi Pemain:
 • latih lebih baik dirumah
 • bersedia bagi sesi latihan
 • buku log setiap musim dan dikumpulkan
Bagi Pengurus:
 • melihat kesemua aktiviti latihan dan kejurulatihan
 • peruntukan padang
 • pengurusan peralatan
 • jaminan kualiti
 • sistem maklumat
Sekarang mengandungi: Sesi latihan siap ada bagi setiap kumpulan umur dengan pilihan latihan kegemaran
Naik taraf produk adalah termasuk dalam harga

Hakcipta

Laman Utama
Laman web ini dibekalkan untuk anda oleh Support to Sport AS (kemudian dari ini dipanggil S2S) untuk hiburan diri, maklumat, pendidikan dan komunikasi.

Penggunaan laman web ini, dan program yang boleh didapati dilaman web ini, adalah dengan nyata bersyarat pada Terma Pengunaan. Dengan menggunakan laman web ini anda menerima tanpa had atau kelayakan.
Hakcipta
Program komputer yang boleh didapati dilaman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian-perjanjian antarabangsa.

Meniru tanpa kebenaran atau pengedaran program ini, atau mana-mana bahagian, boleh mengakibatkan pendakwaan serius dan dikenakan undang-undang maksima.
Notis Tanda Dagang
S2S, S2S.net, Support to Sport, Secrets to Soccer dan Your Online Coaching Tool adalah tanda dagang berdaftar Support to Sport AS. Semua hak, termasuk hak cipta dan hak-hak pangkalan data dalam laman web dan kandungan-kandungannya, dimiliki atau adalah berlesen kepada Support to Sport AS. Semua hak adalah terpelihara.
Lesen Perisian
1. S2S membenarkan anda secard terhad, tidak eksklusif, tidak boleh pindah, lesen mengunakan alat S2S versi ini (the “Software”), dalam bentuk binary yang digunakkan online. Lesen terdiri dari hak-hak pengguna diterima oleh anda dari langganan dan dapat bertahan selagi lesen tahunan dibayar oleh anda, atau S2S, menamatkan lesen tersebut.

2. Rekaan S2S tidak mewakili kesesuaian Perisian ini atau sebarang kandungan atau maklumat yang boleh dicapai oleh Perisian ini, untuk sebarang tujuan. Perisian disediakan “as is&rdquo, tanpa ekspresi atau jaminan tersirat, termasuk waranti-waranti atau merchantability dan kesahihan untuk sesebuah tujuan tertentu atau tidak besesuaian. S2S tidak akan bertanggungjawab kepada sebarang teori atau apa-apa kerugian oleh anda atau mana-mana pengguna Perisian ini. S2S tidak perlu mengemaskini atau menyokong Perisian ini. S2S akan, dalam budi bicaranya sendiri, mempunyai hak untuk mengubah Perisian ini untuk meningkatkan fungsinya. Perubahan-perubahan seumpama ini tidak akan mempengaruhi harga bagi bayaran langganan tahunan lesen yang sudah dibayar.

3. Gelaran, hak pemilikan, dan hak harta intelek dalam dan pada Perisian ini akan kekal dengan S2S dan/atau pembekal-pembekalnya dan/atau pemegang lain yang sah. Anda bersetuju untuk mematuhi kepada undang-undang hak cipta dan semua undang-undang lain yang boleh digunakan di negara Norway termasuk, tidak terhad untuk, undang-undang kawalan eksport. Anda mengakui bahawa Perisian ini didalam bentuk kod sumber kekal satu rahsia perdagangan rahsia S2S dan/atau pembekal-pembekalnya, dan oleh itu anda bersetuju untuk tidak mengubahsuai Perisian ataupun mencubaan untuk nyahkodkan, nyahhimpun atau reverse engineer Perisian ini, kecuali undang-undang digunakan khususnya melarang sekatan seumpama ini.

4. Anda tidak boleh muat turun atau sebaliknya mengeksport atau eksport semula Perisian ini atau setiap maklumat mendasarinya atau teknologi kecuali mematuhi semua undang-undang sepenuhnya di Negara Norway termasuk peraturan-peraturan lain.

S2S ATAU PEMBEKAL-PEMBEKALNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK (a)AKIBAT ATAU GANTI RUGI KHAS ATAU SEBARANG JENIS SECARA TIDAK LANGSUNG, SAMA ADA MUNCUL DALAM KONTRAK ATAU SEBALIKNYA, WALAUPUN JIKA S2S TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN GANTI RUGI, ATAU (b) UNTUK APA-APA TUNTUTAN OLEH MANA-MANA PARTI LAIN. HAD LIABILITI TIDAK AKAN DIGUNAKAN ATAS LIABILITI UNTUK KEMATIAN ATAU KECEDERAAN DIRI UNTUK TAKAT PERUNDANGAN SESUAI MELARANG HAD SEUMPAMANYA. TAMBAHAN PULA, SESETENGAH NEGARA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD BAGI SEBARANG GANTI RUGI YANG BERAKIBAT, SUPAYA HAD DAN PENGECUALIAN INI TIDAK DIGUNAKAN DIATAS ANDA.
CETAK
Upgrade to Full Access
Upgrade to Full Access
Lesen Pemain diperlukan untuk pemain ini.

Ini akan memberi pemain dan anda serta jurulatih lain dalam pasukan Akses Penuh ke seluruh bahagian Pembangunan pemain untuk pemain.

Dalam bahagian Pembangunan Pemain, tumpuan adalah pada setiap pemain - bukan hanya pada pasukan.